Гаранции

 

Ние сме убедени в качеството на нашата продукция,затова за всички продукти на КАМДИЗАЙН EООД ние Ви предлагаме 20 годишна гаранция, отнасяща се за производствени дефекти.Всички бракувани изделия ще бъдат безплатно заменени с нови.Бракуваните материали подлежат на връщане на търговеца.Разходите за доставка, демонтаж и монтаж на новите в замяна на бракуваните изделия не се възстановяват.

 

Трябва да се има впредвид ,че спесификацията за производство на на КАМДИЗАЙН EООД  допуска незначителни отклонения в цветовата гама на изделията от мострените стендове, както и в отделните партиди на един и същ артикул.Такива отклонения се обясняват с вариативност на цвета на натуралните природни материали и естествени компоненти използувани в производството.

 

Гаранцията не се признава при:

-неспазване на инструкцията за монтаж,употреба и поддръжка на производителя

-конструктивни повреди на носещите основи,като слягане или разрушаване и др.

-при контакт на облицовките с химически вещества и препарати

-обезцветяване в резултат на въздействието на агресивна среда

-замърсявания и окисляване

-използуване на продукцията не по предназначение

-използуване на лепила, фугиращи смеси и импрегнатори различни от препоръчаните от производителя

 

 

Претенции

Претенции за количества, асортимент и опаковка на поръчаните стоки се приемат в течение на 14 календарни дни от датата на получаване.

Всички претенции се приемат за разглеждане на основание на постъпило писмено заявление,като се приложи и фактура за закупена стока на адрес:

 

гр.Ловеч п.к.5500

Северна Индустриална зона

бул.Освобождение №5

тел    068 602 892

факс  068 602 890

e-mail:info@kam.bg