25/01/2021 - Изпълнение на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10156-C01"

 

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП:  № BG16RFOP002-2.073-10156-C01

Бенефициент:  Камдизайн ЕООД

 

Обща стойност:  10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500
.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 2
5.01.2021г.
Край: 2
5.04.2021г.