РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, УПОТРЕБА И ПОДРЪЖКА

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Декоративните облицовки производство на Камдизайн ЕООД, представляват натурален продукт съдържащ природни материали, като портланд цимент, инертни материали, минерални пълнители, железооксидни пигменти  и  други добавки.Те са екологично чисти и безвредни за здравето и могат да се използуват както за екстериорни, така и за интериорни цели.Всеки камък е оцветен ръчно, както повърхностно, така и в дълбочина.

Преди монтаж на облицовъчните изделия, внимателно се запознайте с настоящата инструкция.

При работа с различните лепила, фугиращи смеси, хидрофобизатори и др. разходни материали, моля следвайте инструкциите  за употреба на производителя.

Стриктното прилагане на инструкциите за употреба, се явява залог за успешната експлоатация на закупеното от Вас изделие, което е необходимо условие за получаване на пълна гаранция от нас.

 

ФОРМИ И РАЗМЕРИ

В зависимост от вида на артикула, облицовките представляват отделни елементи, предимно такива с еднаква широчина и три различни дължини с различен релеф и оцветяване.Тези облицовки се редят без фуга.Други са с неправилна форма и изискват последващо фугиране.Дебелината на облицовките е от 1 до 5 см.Теглото е от 20-60 кг / кв.м. Всеки релеф е добит изключително от природен естествен камък и е уникален.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ОБЛИЦОВКИ

За облицовка се употребяват два типа елементи:

-       плоски – измерват се в м2;    -        ъглови – измерват се в линеен метър във височина.

Необходимата площ за облицовка се пресмята като се умножи дължината по височината в метри, от получената обща квадратура се изваждат евентуално площта на врати, прозорци и др. неподлежащи на облицовка повърхности. Необходимото количество ъглови елементи се пресмята чрез сумиране на височините в линейни метри на външните ъглови контури подлежащи на облицовка / използуването на ъглови елементи би намалило необходимата Ви квадратура плоски такива, като  за всеки 1 лин. метър ъгли, приблизителното количество е 0,2 кв.м , моля, направете справка с Вашият доставчик при всеки конкретен случай /. 

Необходимо е да знаете, че външен ъглов контур е възможно да се изпълни и с плоскостни елементи, което неминуемо ще се отрази на визията, но стойността на облицовката ще бъде по-ниска.Имайте в предвид, че е необходимо да заложите в изчисленията минимално количество облицовки в резерв, заради евентуални счупвания, наранявания или други дефекти съпътстващи монтажа.

Моля ,вземете под внимание, че минималното количество което можете да закупите от нас е 1 опаковка, а по-големите количества трябва да са  кратни също на 1 опаковка от съответният артикул.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОСЕЩИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

Задължително условие е носещите повърхности да са здрави, сравнително равни, почистени от прах и органични замърсявания. Изисквания:

-       тухлена зидария или мазилка, бетон – не се изисква специална подготовка, необходимо е основата да бъде здрава и чиста,използуването на дълбокопроникващ при порьозни или контактен грунд при не,би повишило адхезията / сцеплението / , поради което го препоръчваме.Не е желателно полагането върху пресен бетон , до 3 месеца и циментови замазки до 1 месец.

-       Гипсокартон, гипсофазер или клетъчен бетон – необходимо е полагане на армировъчна мрежа върху цялата площ (желателно метална, но е възможно и полипропиленова, изхождайки от обемното тегло на облицовката), като е необходимо минимум на ¼ м2 тя да бъде дюбелирана с пластмасови дюбели за гипсокартон / т.н. охлюви /, като дюбелът захваща през целият  гипсокартон. След това е необходимо тя да бъде шпаклована с лепило, като след изсъхването му / 24 часа / основата е готова за монтаж.

-    монтаж върху изолирани повърхности – необходимо е да се знае, че е нужна също облицовка с армировъчна метална мрежа, електрозаварена с размери фи 2 мм и отвор 50/50 мм мах , като тук дюбелирането трябва да се извърши до здрава носеща основа като се използват метални или пластмасови анкери (а не дюбели за топлоизолация).В зависимост от вида изолация / EPS или HPS, и вида на повърхността – гладка или релефна /, е желателно и добавянето под металната мрежа и на полипропиленова. Последващите операции са аналогични както при гипсокартон и гипсофазер.

-    монтаж върху дървени и метални повърхности – първо се поставя бариерна импрегнирана черна натронова хартия / хидроизолация / която се изковава.Върху нея се поставя метална мрежа, която също се заковава и впоследствие шпаклова с еластично лепило.След 24 часа може да започне полагането на облицовката.

-         монтаж върху третирани с бои и шпакловки повърхности – циментовите лепила нямат добро сцепление с редица повърхности като гипс и гипсови сатенени шпакловки, латекс и други модифицирани вододисперсионни или други бои.В конкретният случай препоръчваме стената да се начука с остър предмет  / например тесла или друго / след това да се третира с дълбокопроникващ или контактен грунд в зависимост от основата под боята, след това да се положи полипропиленова мрежа, която се шпаклова с еластично циментово лепило до запълване обилно на следите от начукването.

-        монтаж върху комини, камини и други отделящи топлина – използува се най-висок клас минимум С2ТЕ лепило, максимално гъвкаво и армирано с фибри върху предварително подготвена с мрежа и шпаклована със същото лепило основа.

-          монтаж в мокри помещения - задължителна е направата на предварителна хидроизолация на основата

 

Препоръчваме във всеки случай преди полагане на облицовката , да се извърши проба съобразно избраният метод на полагане и разходни материали, като се залепят една или две плочки които след 48 часа се демонтират.Ако направите това сравнително лесно , свържете се с нас за консултация и съвет на горепосочените телефони!

 

МОНТАЖ НА ИЗКУСТВЕН КАМЪК И ТУХЛИ

Основни принципи:

При наличие на ъглови елементи, монтажът протича по следния начин: първо се поставя ъгловият елемент, довършва се реда с плоски елементи, след това се поставя следващия ъглов елемент, като се редуват дълго и късо рамо на ъгловия елемент и отново се довършва реда с плоски елементи. Необходимо е да знаете, че повтаряемостта на елементите като релеф е средно на 0,5 м2/л.м., а цветовия нюанс още по-малко. Уникалното пано се постига с оптималния подбор, разминаване, обръщане на отделните камъни и зависи изцяло от Вашият избор и вкус. Затова е желателно преди да започнете, да разопаковате няколко опаковки, подреждайки ги на земята така както ще бъдат положени върху стената, за да добиете визуална представа за продукта като релеф, цвят, повтаряемост на елементите. Ако е необходимо се напасват, като за целта се използва малка ъглошлифовъчна машина с диамантен диск за сухо рязане или диск за неметал, клещи и чук.Трябва да знаете, че са неизбежни минимални цветови разлики в отделните опаковки,като по този начин на предварително сортиране ще постигнете хомогенизиране и оптимална желана от Вас конфигурация.

Преди започване на работа  е необходимо с телена четка или метална шпакла, да отстраните тънкият ронлив карбонов слой на гърба на плочите т.к. той е причина за влошена адхезия с основата!

След като сте подредили на земята по желаният от Вас начин 1 – 2 м2 облицовки, се подготвя лепилната смес съгласно инструкциите на производителя.

Спазвайте стриктно инструкциите на производителя на лепилото, като ние препоръчваме да се използуват качествени еластични флекс  лепила минимум клас С2ТЕ или по-висок,  с повишена якост,  намалено плъзгане и повишено отворено време за полагане !!!

Задължително  е предварително да навлажните с вода както основата посредством четка или валяк, така и самият облицовъчен камък от задната страна, особено важно при горещо време!Това би подобрило сцеплението , тъй като се създават по-добри условия за хидратацията на цимента в лепилната смес, в противен случай , ако влажността в основата и облицовката не е достатъчна, е възможно те бързо да я отнемат от лепилната смес и да последва отлепване с времето. Лепилото се  нанася се върху носещата повърхност с гребен 8-10 мм, като  не е желателно подготовката на по-голяма площ, заради възможността от ранно засъхване на лепилото.  Препоръчително е  обмазване на обратната страна на елементите с  тънък слой  лепило. Следва поставяне на облицовките една по една с леко притискане и наместване с плъзгащи възвратно постъпателни движения.Хоризонталното полагане се следи посредством нивелир и рулетка.

Монтажът на декоративни тухли не се различава от този на изкуствения камък, но има някои последващи операции. След залепването на тухлите (около 24 часа) се пристъпва към оформянето на фугите. Фугиращата смес се нанася по два начина – или с шпакла (отговаряща на ширината на фугите), или с шприц (може да се направи от здрав полиетиленов плик, като се отрязва ъгълче за отвор). Сместа се нанася обилно в зависимост от желания ефект. Неизбежните зацапвания не се почистват веднага. След около 1 – 2 часа с твърда четка се отстранява излишното количество фугираща смес, като с по-продължително третиране се получава различен ефект по Ваш избор.

Особености:

-       при външен монтаж – най-важно е да се знае, че е необходимо да се остави фуга 10 – 15 мм между подовата и стенната облицовка, която в последствие се запълва с хидроизолационен еластичен материал. При наличие на тротоарна настилка е желателно тя да е положена първа и впоследствие облицовката.Желателна е и предварителната течна хидроизолация на стените!

-         при вътрешен монтаж - преди интериорен монтаж да бъде положена първо подовата настилка, така че стенната да „стъпи” върху нея и подовата да понесе част от тежестта й.Облицовката не се полага директно върху настилката.Между подовата настилка и облицовката се поставя ивица от разпенен полиетилен (изолация за ламиниран паркет) като предназначението и е да позволи на подовата настилката свободно да се разширява под влияние на влажностните и температурни деформации.Излизащата ивица пред облицовката се изрязва по контура и с макетен нож, така че да не се забелязва.

-       при монтаж във високи температурни условия или сухо време на годината, както и при сухи и порести основи е много важно овлажняването с вода както на основата, така и на облицовките с пневматичен разпилител, четка или валяк.

-       при монтаж в студени температурни условия (минусови температури) е необходимо използването на специализирани лепила (до – 100С  с понижена точка на замръзване) или специализирани добавки.

-    при монтаж за облицовка на камини също е необходимо използването на специализирани топлоустойчиви ( гъвкави ) лепила. Моля, имайте в предвид, че облицовките не са огнеупорни и не са подходящи за вътрешна облицовка на горивни камери!

-        При нужда видимите откъртвания или следи от рязане е възможно да бъдат ретуширани с оксидни бои или готови фугиращи смеси .

 

ПОВЪРХНОСТНО ТРЕТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Облицовките не се нуждаят от специална поддръжка.След окончателното изсъхване на облицовката е необходимо повърхностно обмазване с хидрофобизиращ препарат / силиконов или акрилен импрегнатор /, обилно, ръчно, посредством четка за боядисване или механизирано чрез разпилител, като се спазват съответните инструкции на производителя. По този начин облицовката Ви ще бъде водоотблъскваща, но паропроницаема / дишаща /. Тази манипулация е препоръчително да се повтаря веднъж на 5 – 6 години.

При вътрешно (интериорно) приложение е възможна е и употребата и на акрилни / дълбокопроникващи / безцветни грундове в готов вид, или като водни разтвори 1:2 ,1:3  до 1:4 , в зависимост от желаният ефект / в готов вид повечето грундове придават бляскав вид / , желаният визуален ефект се постига чрез проби.

ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ – това явление представлява временно избиване на белезникави петна от калциев карбонат на повърхността , присъщо на всички качествени циментосъдържащи продукти, видимо особенно на по-тъмните цветове, което е нежелателно единствено от естетичен характер.Може да се премахне чрез разтвор на 5:1 части вода и бял оцет  или хидрохлорен окис /5%/  и измиване с вода след това или да се остави да изчезне само на атмосферни условия .

Внимание, Вашата облицовка ще добие окончателният си цвят в период от 2-6 месеца след монтажа, в зависимост от условията на околната среда като влажност, температура и други фактори. Важно е да знаете е че са възможни и неизбежни минимални цветови разлики, в закупените от Вас облицовки  !

За почистване на външни облицовки препоръчваме основно почистване с вода, като е възможна употребата на водоструйни почистващи машини, с ниско работно налягане до 50 бара,  но след импрегнирането им с хидрофобизатор. При интериори поддръжката може да бъде извършена с прахосмукачки или електростатични четки.

Не използвайте алкални или киселинносъдържащи препарати за почистване на облицовките!

Не използвайте метални четки и абразивни материи за почистване!

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ

Винаги използвайте лични предпазни средства при монтаж на изделията – защитни очила при рязането на изделията, противопрахова маска и ръкавици.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративните стенни облицовки на Камдизайн ЕООД са произведени в условията на въведен и поддържан текущ производствен контрол и отговарят на техническата спецификация на производителя. Съответствието им е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива 89 / 106 / EEC за строителни продукти на ЕС, система на оценяване №4 съгласно Приложение №1  към чл.1, т.2 ( НСИСОССП ) , решение №1999/94/ЕС, мандат №М/100 и №М/139 към CEN.

Технически показатели (  метод на изпитване БДС EN 13369, БДС EN 14617 ) :

 

-       Обемна маса / плътност     2000 кг/куб.м.

-       Якост на натиск                    28,0 МРа

-       Якост на опън на огъване     3,5  N/mm кв.

-       Водопопиваемост                  9,8 %

          -      Мразоустойчивост                  78 брой цикли